FANDOM


Kage
Kage
 (影, stín) je vůdce jedné z pěti nejsilnějších skrytých vesnic. Obvykle to bývají nejsilnější ninjové z vesnice, ale není to pravidlo. Tento titul ninjovi zůstává, i když se své funkce vzdá. Kage dohlíží na aktivity vesnice, přiděluje ninjům mise a rozhoduje v záležitostech bezpečnosti vesnice.

Každý kage má svůj titul upraven podle zěmě, ve které se jeho vesnice nachází: